Vİze Türleri ve Süreleri

Vİze Türleri ve Süreleri

VİZE TÜRLERİ VE SÜRELERİ  

TURİZM VİZESİ

Ülkeye turistik ziyaret amacıyla gelip, otelde veya başka bir konaklama tesisinde konaklayacak olanlar ile bu amaçla konut kiralamış olanlara bu husustaki beyanları üzerine en fazla 30 gün, ödenmiş rezervasyon belgesi sunulduğu hallerde ise 90 güne kadar vize verilebilir.

Aile /Akraba Ziyareti amacıyla gelip, bir yakınının evinde kalacak olanlara en fazla altmış gün,

Resmi ziyaret, iş görüşmesi, konferans, seminer, toplantı, festival, fuar, sergi, sportif etkinlik, kültürel ve sanatsal etkinlik, sağlık turizmi ve benzeri amaçlarla gelenlere, 90 güne kadar vize verilebilir.

STAJ, KURS, DEĞİŞİM PROGRAMI, HİZMET İÇİ EĞİTİM VİZESİ

Ülkeye staj, kurs, öğrenci değişim programı ve hizmet içi eğitim amacıyla gelmek isteyen yabancılara, bu durumlarını belgelemeleri halinde, 90 güne kadar vize verilebilir.

ÇALIŞMA İZNİ VİZESİ

Ülkeye Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca ön izin ile gelmiş olan kişilere 30 gün süreli olarak verilir. Ülkede elçilik, konsolosluk veya başka temsilciliği olmayan ülke yurttaşlarına böyle bir vizenin verilebilmesi, en az iki yıl geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlıdır.

İŞ KURMA İZNİ VİZESİ

Ülkeye iş kurma amacıyla gelen yabancılara, iş kuracak sermaye sahibi olduğunu göstermesi halinde, 30 gün süreli olarak vize verilir.

İKAMET İZNİ VİZESİ

İkamet izni türlerinden birisine başvurmak amacıyla ülkeye girecek olan yabancılara ikamet izni türüne göre aşağıdaki vize türleri verilebilir.

  • Aile İkamet İzni Başvurusu İçin Vize: Aile ikamet izni için başvuru yapacak olan yabancılara, ülkeye girişlerinde bu amaçla 90 güne kadar vize verilebilir.
  • Taşınmaz Mal Sahipliği Nedeniyle Vize: Taşınmaz Mal sahibi olduğuna dair tapu belgesi gösterenlere bu amaçla 90 güne kadar vize verilebilir.
  • Öğrenci İkamet izni Başvurusu İçin Vize: Öğrenci ikamet izni almak üzere ülkeye gelen yabancılara, öğrenci kayıt veya ön kayıt belgesi sunmaları üzerine altmış gün süreli vize verilebilir.
  • Adli ve İdari Amaçlı Vize: Ülkeye adli veya idari makamların talepleri veya kararları üzerine gelenlere, bu görev süreleri kadar geçerli vize verilebilir.
  • Bilimsel Araştırma Amaçlı Vize: Ülkeye bilimsel araştırma amacı ile gelenlere, bu gibi araştırma süresi kadar geçerli vize verilebilir.
  • Ülkedeki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin Vize: KKTC’de, yükseköğretimde iki yıllık eğitim gerektiren bir bölümün tümüne, dört yıl veya daha fazla eğitim gerektiren bir bölümün ise en az üç yılına devam etmiş olup mezun olanlara otuz gün geçerli vize verilebilir. 
  •  

VISA TYPES GRANTED BY THE TRNC

TOURIST VISA

Those who come to the country for a touristic visits and will stay at a hotel or other accommodation facility and those who have rented a dwelling for this purpose and declare this, can be issued a visa for a maximum of 30 days. If they can submit documents showing that a prior payment has been made for accommodation, a visa up to 90 days may be granted.

A visa up to 60 days can be granted to those who arrives in the country for the purpose of family/relative visit and stay in a relative's house.

A visa up to 90 days may be issued to those who come for official visits, business meetings, conferences, seminars, meetings, festivals, fairs, exhibitions, sporting events, cultural and artistic events, health tourism and similar purposes.

INTERNSHIP, COURSE, EXCHANGE PROGRAM, IN-SERVICE TRAINING VISA

Foreigners who wish to enter the country for internships, courses, student exchange programs and in-service trainings can be issued a visa for up to 90 days provided that they can submit the relevant documents.

WORK PERMIT VISA

It is granted for a period of 30 days to foreigners who have come to the country with a preliminary permit in accordance with the Law on Work Permits of Foreigners. The citizens of the countries who does not have an embassy, consulate or another representative office in the TRNC are required to have a passport valid for at least two years to be able to apply for a visa.

BUSINESS ESTABLISHMENT VISA

Foreigners who come to the country for the purpose of starting a business can be issued a visa for a period of 30 days provided that they have the fund to start a business.

RESIDENCE PERMIT VISA

The following types of visas may be issued to foreigners who will enter the country in order to apply for one of the residence permit types.

         Visa for Family Residence Permit: Foreigners who will apply for a family residence permit can be given a visa for this purpose up to 90 days upon their arrival.

         Visa Due to Ownership of Immovable Property: A visa can be issued up to 90 days for those who have a title deed document indicating that they own an immovable property.

        Visa for Student Residence Permit Application: Foreigners who come to the country to obtain a student residence permit may be granted a 60 day visa upon submission of a student registration or pre-registration certificate.

         Visa for Judicial and Administrative purposes: Those who come to the country upon the request or decisions of judicial or administrative authorities may be granted a valid visa for the term of their duty.

         Visa for Scientific Research: Those who come to the country for scientific research purposes may be granted a valid visa for the duration of the research.

 

                • Visa for Graduates from Universities in the Country: Students who have studied and graduated from any of the two-year higher education programs or have studied at least 3 years in any of the four-year higher education programs in the TRNC can be granted a visa valid for thirty days