Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

KKTC ' de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların, başka surette yasal izinli olmamaları halinde, ikamet izni almaları zorunludur.

Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca verilmiş olan çalışma izinleri ve iş kurma izinleri ile Daimi İkamet İzinleri Yasası uyarınca verilmiş olan daimi ikamet izinleri, geçerli oldukları sürelerde, bu tüzük amaçları bakımından ikamet izni olarak kabul edilir ve ayrıca ikamet izni alınması gerekmez.

KKTC ' de doksan günden fazla kalmak isteyen yabancıların, başvuru yapması ve ilgili ikamet izni türünde aranan şartları taşıması halinde ikamet izni verilebilir.

GEÇMİŞTE İKAMET İZNİ ALABİLECEK KRİTERLERE SAHİP OLUP İZİN ALMAMIŞ OLAN YABANCILAR

Geçmişte ikamet izni çıkarabilecek kriterlere sahip oldukları halde İkamet İzni almamış olan KKTC’de yasal izinli olan yabancıların, eş ve çocukları, çocukları yurttaş olan anne ve babalar, anne veya babası yurttaş olan yabancılar, KKTC’de eşi veya çocuğu öğrenci izni olan yabancılar, İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları ve geçmişte ikamet izni çıkarabilecek durumda olduklarını ispatlamaları halinde ikamet izni alabilecekler. 

GENERAL INFORMATION

Foreigners who want to stay in the TRNC for more than 90 days or longer than the period granted by the visa are required to obtain residence permit if they are not otherwise legally permitted to stay in the country.

Work permits and business establishment permits issued in accordance with the Law on Work Permit for Foreigners and permanent residence permits granted in accordance with Permanent Residence Permit Law are considered, for the purpose of this regulation, as residence permit, and a separate residence permit is not required.

Residence permit is granted to the foreigners who want to stay in the TRNC for longer than 90 days given that they apply and meet the requirements for the relevant residence permit.

 

FOREIGNERS WHO DID NOT GET A RESIDENCE PERMIT IN THE PAST DESPITE HAVING MET THE CRITERIA REQUIRED

Foreigners who are legally residing in the TRNC but did not get a residence permit in the past despite having met the criteria required and their spouses and children; foreigners whose mother or father is a TRNC citizen or whose spouse or children has a student permit will be entitled for residence permit if they apply within one year from the date of entry into force of the Residence and Visa Regulation and can prove that in the past they met the criteria required.