KKTC Vatandaşı Eşi

KKTC VATANDAŞI İLE EVLİ OLANLARIN EŞE REFAKAT İZİNİ

Başvuruda İstenen Evraklar:

1-İkamet belgesi.

2-Birlikte yaşam belgesi

3-Evlenme belgesi aslı ve fotokopisi.

4-Eşe refakat izini alacak olan kişinin pasaport fotokopisi.(Adaya son giriş mühürünün bulunduğu sayfa ve kişisel bilgileri olan sayfalar)

5-KKTC vatandaşı eşin kimlik kartı fotokopisi.

6-Başvuruyu yapacak olan şahsın vukaatlı nüfus kayıt örneği.

7-13,5 tl damga pulu.

8-Sağlık raporu makbuzu.

9-Noterden onaylı taahhütname.

Başvurular şahsın bulunduğu bölgenin Polis Genel Müdürlüğüne şahsen yapılır.Sağlık sevki polis tarafından yapılır.

Tüm evraklar tamamlanıp polise başvurduktan 20 gün sonra muhaceret dairesine başvuru yapılmalıdır.