Çalışma İzinili Eşi

ÇALIŞMA İZİNLİNİN EŞİNE VERİLEN EŞE REFAKAT İZİNİ

NOT: Çalışma izini bir yılı aşmış ve ikinci iznini almış olan kişilerin eşlerine verilen izindir.

Başvuruda İstenilen Evraklar:

1- kamet belgesi

2-Vergi dairesinden onaylı ve geçerli kira sözleşmesi aslı ve fotokopisi.

3-Evlenme belgesi aslı ve fotokopisi.

4-Eşe refakat izini alacak olan kişinin pasaport fotokopisi.(Adaya son giriş mühürünün bulunduğu sayfa ve kişisel bilgileri olan sayfalar)

5-Çalışma izinli eşin pasaport fotokopisi.(Geçerli çalışma izin olan sayfa ve kişisel bilgileri olan sayfalar)

6-Başvuruyu yapacak olan şahsın vukaatlı nüfus kayıt örneği.

7-13,50 tl damga pul.

8-Sağlık raporu makbuzu.

Başvurular şahsın bulunduğu bölgenin Polis Genel Müdürlüğüne şahsen yapılır.Sağlık sevki polis tarafından yapılır.

Tüm evraklar tamamlanıp polise teslim edildikten 20 gün sonra ev kontrolü(ilk kez alanlar ve ev değiştirenler) yazdırmak içim muhaceret dairesine başvuru yapmalıdırlar.