Öğrenci İkamet İzni

Öğrenci İkamet İzni

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

K.K.T.C’de yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek olan yabancılar Öğrenci İkamet izni almakla yükümlüdür.

Üniversitelerde öğrenim görecek olan öğrencilerin, öğrenci ikamet izni başvuruları, Daire'ye ait resmi internet sitesinde bu amaçla hazırlanmış olan uygulama üzerinden gerekli adımlar takip edilip tamamlanmak suretiyle yapılır.

Öğrenci ikamet izni online işlemler başvuru link:(https://icisleri.gov.ct.tr)

ON SEKİZ YAŞINI TAMAMLAMIŞ OLUP DA HALEN ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN İKAMET İZNİ

K.K.T.C’de on sekiz yaşını tamamlamış olan fakat halen ortaöğretime devam eden yabancılar, Öğrenci ikamet izinleri için Muhaceret Dairesine bu hususta yapacakları başvuru üzerine ve ortaöğretime devam ettiklerini ispatlamaları neticesinde başka bir koşul aranmaksızın öğrenci ikamet izni alabilirler. On sekiz yaşını doldurmuş ve ortaöğretime devam eden yabancı öğrencilerin başvuru için geçerli pasaporta, geçerli öğrenci belgesine ve K.K.T.C vergi dairesine ödenen harç makbuzunun olması gerekmektedir. Devam eden uygulamada öğrencilerin Muhaceret Dairesine öğrenci ikamet izni almak üzere bu belgeleri ile birlikte başvurması gerekmektir.

STUDENT RESIDENCE PERMIT

Foreigners who are attending to an associate degree, undergraduate degree, graduate degree or a postgraduate degree in a higher education institution in TRNC are obliged to hold a student residence permit,

To apply for student residence permit, the steps of the application (program) on the web page, which is especially designed for this purpose, should be followed.

The link for the online application for the student residence permit: (https://icisleri.gov.ct.tr/)

RESIDENCE PERMIT FOR FOREIGNER STUDENTS WHO ARE OVER EIGHTEEN AND STILL STUDYING IN SECONDARY SCHOOLS

If a foreigners is over eighteen but still studying in a secondary school and can prove this, he/she can be issued a student residence permit upon applying to the Immigration Department without any further requirement. Foreigners who are over eighteen but still studying in secondary schools must apply with a valid passport, valid student certificate and a fee receipt from the Office of Tax and Revenue.