Dahili Telefonlar   

 

 Danışma  611 10 15
   
 Müdür  611 10 23
   
 Şube Amirleri  
 Yuttaşlık Amiri  611 10 25
 İkamet Amiri  611 10 26
 Pasaport Amiri  611 10 27
   
 Müdür Sekreteri  611 10 23
 Hukukçu  611 10 10
 İdare Memuru  611 10 22
 Yurttaşlık Şubesi  611 10 12
 İkamet şubesi  611 10 17 - 18
 Pasaport Şubesi  611 10 05
 Öğrenci İşleri  611 10 24
 Muhasebe  611 10 29
 Vezne  611 10 04
 Arşiv  611 10 09
 Bilgi İşlem Bölümü  611 10 13
 Yazışma Bölümü  611 10 02
 Rapor İstatistik  611 10 21
 Santral  611 10 30